Házirend
HORGÁSZREND
2022-es évre
Érvényes: 2022.01.01-től 
Alsószemenyei Öreg-tó
I. A vízterület adatai: 
A halgazdálkodási vízterület neve:
Muraszemenyei alsó kavicsbányató
Muraszemenye 067 hrsz.
víztér kód: 20-32-1-4
Területe: 8,24 ha
Elhelyezkedése: Magyarország, Nyugat-Magyarországi Régió, Zala megye, Muraszemenye község, a belterülettől délre

Halgazdálkodásra jogosultja:
Holtág Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 8866 Becsehely, 980 hrsz.
levelezési címe:  8866 Becsehely, 980 hrsz.
adószáma: 24885117-2-20
cégjegyzékszáma: 20-09-074335
képviselője: Horváth Dávid ügyvezető
Földtulajdonosi haszonbérleti szerződés száma: HHgF/279-3/2018.
Halgazdálkodási tervet jóváhagyó döntés száma: ZAH/020/723-4/2020.

II. Horgászati idő intervallum:
1. A hatályos tilalmi időszakok betartása mellett minden nap engedélyezett a horgászat nyári időszámítás alatt 05 órától 23 óráig, de péntekről szombatra és szombatról vasárnapra a virradóan a teljes éjszakai horgászat is megengedett. Kivétel az előre foglalt "bojlis" sport területi engedély, mellyel az éjszakai horgászat egész héten engedélyezett nyári/téli időszámítástól függetlenül a foglalás időtartamára.

2. Téli időszámítás alatt 06 órától 18 óráig engedélyezett a horgászat. Kivétel az előre foglalt "bojlis" sport területi engedély, mellyel az éjszakai horgászat egész héten engedélyezett nyári/téli időszámítástól függetlenül a foglalás időtartamára.
A halgazdálkodásra jogosult indokolt esetben rendkívüli tilalmat és általános horgászati tilalmat is bevezethet. 

3. Az ingatlan magántulajdon, így ott csak érvényes horgászjeggyel vagy a kezelő/tulajdonos engedélyével lehet tartózkodni, oda belépni.

4. Tilalmi idők és legkisebb kifogható méretek a hatályos halgazdálkodási jogszabályok szerint, melyet az állami horgászjegy is tartalmaz. 

5. A Halgazdálkodó versenyek vagy egyéb rendezvények esetén a tavak, vagy kijelölt partszakaszokon történő horgászatot ideiglenesen letilthatja.

6. Általános horgászati tilalom érvényes pontytelepítéskor a telepítés napján és az azt követő napon. Kivétel, ha a halgazdálkodó másképp rendelkezik.

III. Halfajok, azok fogása:
1. A compó, széles kárász és minden sügérféle egész évben fajlagos tilalom alatt áll, megfogása esetén haladéktalanul a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. 

2. Az 5 kilogrammnál nagyobb súlyú megfogott fehérhalat, valamint a 3 kilogrammnál nagyobb csukát és fogassüllőt - kifogást követő fotózást kivéve - haladéktalanul kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.  

3. Az 5 kilogrammnál nagyobb súlyú megfogott fehérhal, továbbá a 3 kilogrammnál nagyobb csuka és fogassüllő mérlegelésekor a pontymatrac használata kötelező. 

4. Az esetlegesen kifogott, védett illetve fokozottan védett halakat a fogás helyszínén azonnal kíméletesen vissza kell engedni. 

5. Az invazív halfajok, azok visszaszorítása érdekében azok mennyiségi korlátozás nélkül megtarthatóak.

6. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos!

7. A kifogott halat másnak adni, elajándékozni tilos!

8. A horgászhelyét elhagyó horgász köteles horgászkészségeit a vízből kivenni, azok őrzésével más személyt nem bízhat meg. 

9. Engedélyezett az etetőrakéta használata két bevetett horgászkészség mellett is, illetve a második harcsázó készség segédbottal történő behúzása.

10. Bojlis sátor és ernyő használata egész évben megengedett.

11. A halak takarmányozása és szoktató etetése tilos!

12. Élőhallal, halszelettel történő horgászat Tilos!

13. Etetőhajó használata engedélyezett, de szigorúan csak a másik horgász zavarása elkerülésével. 

14. Csónakot használni csak a Kezelő külön engedélyével lehet.

15. Foglalt hely nincs, helyfoglalás érkezési sorrendben. A Halgazdálkodó fenntartja a jogot bizonyos horgászhelyek ideiglenes horgászattól való eltiltására, de ezt táblával jelölni kell.

IV. Horgászjeggyel kapcsolatos szabályok korosztályonként:
1. 18 év feletti horgász legfeljebb kettő darab, egyenként legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget használhat. 

2. Az éves területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta 2 darabot, és összesen 2 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat foghat. Évente legfeljebb 25 darab darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj tartható meg, ezt követően új területi jegy vásárlása szükséges a további horgászathoz. 

3. Gyermek horgász (14 év alatt) egy darab horgászkészséggel (egy bot, egy horog), szülői felügyelet mellett horgászhat egyágú horoggal, ez alól kivétel a műcsalik használata.

4. A napi területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta 2 darabot (kivétel: csuka, süllő melyet a fogás után azonnal vissza kell engedni) és összesen 2 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat foghat.

5. A napi területi jeggyel rendelkező 14 év alatti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajt nem tarthat meg, azt azonnal vissza kell engednie, míg a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta legfeljebb 2 kg-ot foghat.

6. A napi és éves SPORT területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász legfeljebb kettő darab, egyenként legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget, a gyermek horgász (14 év alatt) egy darab horgászkészséggel (egy bot, egy horog), szülői felügyelet mellett horgászhat egyágú horoggal, ez alól kivétel a műcsalik használata. A megfogott halat azonnal vissza kell engedni, a kifogott hal megtartása TILOS!

7. Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat nem tarthat meg.

8. A 10 kg-nál nagyobb ponty, illetve 50 kg-nál nagyobb harcsa kifogása után kérjük, azonnal értesítse a halőrt, és megérkezéséig tartsa életben a halat. A halőr hitelesíti a fogást, majd arról fényképet és jegyzőkönyvet készít. A ponty ezután visszaengedésre kerül a tóba, a harcsa megtartható. 

9. A horgásznak az éves területi jegyén lévő fogási naplóba (csak a darabszám-korlátozással védett), akárcsak az állami jegyen lévő fogási naplóba, a megtartani kívánt halat azonnali hatállyal (a hal vízbe helyezését követően) be kell vezetni, addig a horgászatot nem folytathatja.

10. Azon horgász aki az éves kvótát kimerítette, új területi jegyet kell vásárolnia.

11. Az éves területi jegyét a horgásznak legkésőbb az érvényesség lejártát (vagy kvóta megfogását) követően 15 naptári napon belül le kell adnia a víz kezelőjének vagy a területi jegyet árusító bármely bizományosnál.

V. Egyéb halvédelmi intézkedések:
1. A halállomány védelme érdekében merítő-szák és horogszabadító használata kötelező

2. Csalihal fogó háló használata tilos! 

3. Drótszák, szájbilincs és Lip-Grip (halkiemelő fogó) használata tilos!

4. A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá tartozó halat a kifogást követően azonnal, míg a darabszám-korlátozással nem érintett halakat a horgászat befejeztével kell beírni a fogási naplóba. 

5. A megtartani nem kívánt halat a horgász köteles haladéktalanul a vízbe kíméletesen visszaengedni fotózás után.

6. Éjszakai horgászat és korlátozott látási viszonyok esetén a horgászhelyet ki kell világítani. 

VI. Környezetvédelmi és természetvédelmi intézkedések:
1. Minden horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani, és a keletkezett szemetet elszállítani. 

2. A vízparti és vízi növényzet irtása tilos.  

3. A vízparton halat pucolni tilos!

4. A tóban fürödni és kutyát fürdetni tilos!

5. Járművel közlekedni csak a kijelölt úton lehet.

6. Gépjárművet, motort és egyéb motoros járművet a kijelölt parkolóban kell hagyni, a horgászhelyet gyalogosan lehet megközelíteni. Parkolni a parkolást jelző táblák előtt a táblák szélességében lehet. A behajtani tilos táblákkal jelzett útvonalakra csak a halgazdálkodó külön, írásos engedélyével lehet járművel behajtani. 

7. Tüzet rakni TILOS! Kivétel a kiépített tűzrakó hely, a faszenes, vagy gázpalackos grillezés, sütés, főzés!

VII. Halvédelmi területek:
1. Mindkét tó déli részén haloltalmi terület kerül kialakításra. Ezen a szakaszokon horgászni semmilyen módszerrel nem lehet.

2. A keleti (Thor) tó keleti (autópálya felőli) oldalán szintén tilos horgászni. Ez alól kivételt képez a verseny/rendezvény és a halgazdálkodó által kiadott külön engedély ideje alatti horgászati tevékenység.

3. Amennyiben a horgász ívást lát, abban az esetben az adott helyen a horgászatot abba kell hagynia.

VIII. Ellenőrzéssel kapcsolatos kiemelt szabályok:
1. Halőri tevékenységre a vízparton az jogosult, akit a kezelő írásban megbíz, illetve a megbízását a horgásznak felmutatja.

2. A Halőr egyben az ingatlantulajdonos megbízottja, így hatásköre nem csak a horgászokra terjed ki.

3. A halőri intézkedés idejére a horgász területi jegyét és állami jegyét köteles átadni a halőrnek.

4. A horgász köteles az halgazdálkodó által kiállított igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halőrnek, felszólításra zsákmányát, horgászfelszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és ellenőrizhetővé tenni.

5. A horgász a halőr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe a halőr ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is ellenőrizhetővé tenni.

6. Ha a halőr úgy ítéli meg, hogy a horgász nem működik együtt, a területi jegyet és állami jegyet további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja a kezelőnek.

7. A halőr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége, vagy kisebb szabálysértése esetén jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre! A horgász súlyos szabálytalansága, vagy második szabálysértése, vétsége esetén mérlegelés nélkül magánál kell tartania a területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást elindítani a horgásszal szemben!

8. horgaszjegy.hu rendszerén keresztül kiadott jegyeket digitálisan bemutatva is elfogadjuk a vízparton, amennyiben nincs lehetőség ilyen formában a bemutatásra akkor kell kinyomtatni.

Fegyelmi vétségek:
A halőr, a halgazdálkodó által az alábbiakban meghatározott esetekben, a megnevezett időtartamra bevonja területi jegyét a szabálytalankodó, fegyelmi vétséget elkövető, vagy horgászetikát sértő horgászoktól:

Szemetes helyen való horgászat:                 3 hónap
Horgászkészség őrizetlenül hagyása:                 3 hónap
Horgászhely nincs kivilágítva:                 3 hónap
Fogási napló hiányos vezetése:                 3 hónap
Halak szoktató etetése:                 3 hónap
A horgászat időbeli korlátozásának be nem tartása:                 3 hónap
Hangoskodás a vízparton:                 6 hónap
Agresszív viselkedés:                 6 hónap
Hangoskodás a vízparton:                 6 hónap
Halőrök munkájának akadályozása:                 6 hónap
Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással
védett halra megállapított darabszám megfogása utáni horgászat: 6 hónap
Hallal történő nem megfelelő bánásmód         6 hónap
A halak az országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 12 hónap
Megengedettnél több horgászkészség használata:         12 hónap

Hallopás és halkínzás esetén szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott vízterületről!

A fentieken felül elkövetett vétségeknél súlyosabb szabálytalanságok elkövetése esetén, a halászati őr az országos horgászrend szerint jár el.

Felelősségi szabályok:
A területen engedéllyel horgászó és annak vendégei is kizárólag saját felelősségre folytathatják a horgászati tevékenységet. A horgász - figyelemmel a vízpart veszélyeire - kifejezetten a baleset megelőzése és a halálesetek elkerülése végett a legszélesebb körű körültekintéssel köteles a tevékenységét a vízparton és esetlegesen a vízen folytatni. Az ittasság vagy egyéb kábító hatású készítmény fogyasztása a parton kifejezetten veszélyes az ebből fakadó károk és káresemények, balesetek a fogyasztó felelősségi körébe tartoznak, ebből fakadóan még vele szemben külön kártérítési igény is keletkezhet.
A vízen történő horgászat esetén a horgász köteles betartani a vízi közlekedés, a vízen tartózkodás (pl.: mellény viselet) szabályait és egyéb jogszabályi, hatósági előírásokat.
A horgászhelyek csak gyalogosan közelíthetők meg, a személygépkocsik, motorkerékpárok csak a kijelölt parkolóban tárolhatók. A horgászhelyek még kipakolás idejére sem közelíthetőek meg gépjárművel. A gépjárművek nem a kijelölt helyen történő parkolása fegyelmi vétség. A gépjárművekben, gépjárműveken hagyott értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az üzemeltető a teljes horgászterületen anyagi felelősséget nem vállal, míg a horgászati tevékenységet mindenki saját felelősségére végzi. 
Amennyiben a horgász a tó területén tartózkodása során magatartásával, mulasztásával az üzemeltetőnek kárt, bírságot, joghátrányt okoz, akkor az üzemeltető a személlyel szemben kártérítést, eljárást kezdeményez. A területen tartózkodó személyek a területre lépéssel elfogadják, hogy képi és hangfelvétel készülhet róluk. 

Horgászetika:
Horgászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a horgászhelyre előbb érkezett horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása, az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való horgászat, és a hangoskodás a vízparton!

A horgász óvja és védi a vízparti környezetet, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan nem akadályozza, vagy zavarja horgásztársait.

Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a halőrt, aki lehetősége szerint gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitelesíti a fogást.

Becsehely, 2022. 01. 01. 


Alsószemenyei Öreg-tó

A kavicsbánya-tó a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet ásványi anyag bányászata során jött létre az 1970-es és 1980-as években. A bányaművelés során a magas talajvíz feltöltötte a területet, melynek vízszintjét mindenkor a Mura-folyó vízállása határozza meg, az a kavicságyon keresztül emeli vagy csökkenti a tó vízszintjét. Az alkalmazott technológia miatt a partmenti területeken sekély, kifutó vízterek éppúgy megtalálhatóak, mint a meredeken letört partok. A meder egyenetlen, az átlagos vízmélység 1 és 4 méter között változik.  A kavicsbánya-tó halállománya már a bányaművelés alatt kezdett kialakulni a vízimadaraknak és a Mura-folyó áradásainak köszönhetően. 

Koordináták: 46°28'00.4"N 16°38'28.3"E (46.466780, 16.641192)

Közösség

 
 
 

PartnereinkTackle Bait

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.