Házirend
HORGÁSZREND
2023-as évre
Érvényes: 2023.01.01-től 
Alsószemenyei Öreg-tó
I. A vízterület adatai: 
A halgazdálkodási vízterület neve:
Muraszemenyei alsó kavicsbányató
Muraszemenye 067 hrsz.
víztér kód: 20-32-1-4
Területe: 8,24 ha
Elhelyezkedése: Magyarország, Nyugat-Magyarországi Régió, Zala megye, Muraszemenye község, a belterülettől délre

Halgazdálkodásra jogosultja:
Holtág Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 8866 Becsehely, 980 hrsz.
levelezési címe:  8866 Becsehely, 980 hrsz.
adószáma: 24885117-2-20
cégjegyzékszáma: 20-09-074335
képviselője:  ügyvezető
Földtulajdonosi haszonbérleti szerződés száma: HHgF/279-3/2018.
Halgazdálkodási tervet jóváhagyó döntés száma: ZAH/020/723-4/2020.

II. Horgászati idő intervallum:
1. A hatályos tilalmi időszakok betartása mellett minden nap engedélyezett a horgászat nyári időszámítás alatt 05 órától 23 óráig, de péntekről szombatra és szombatról vasárnapra a virradóan a teljes éjszakai horgászat is megengedett. Kivétel az előre foglalt "bojlis" sport területi engedély, mellyel az éjszakai horgászat egész héten engedélyezett nyári/téli időszámítástól függetlenül a foglalás időtartamára.

2. Téli időszámítás alatt 06 órától 18 óráig engedélyezett a horgászat. Kivétel az előre foglalt "bojlis" sport területi engedély, mellyel az éjszakai horgászat egész héten engedélyezett nyári/téli időszámítástól függetlenül a foglalás időtartamára.
A halgazdálkodásra jogosult indokolt esetben rendkívüli tilalmat és általános horgászati tilalmat is bevezethet. 

3. Az ingatlan magántulajdon, így ott csak érvényes horgászjeggyel vagy a kezelő/tulajdonos engedélyével lehet tartózkodni, oda belépni.

4. Tilalmi idők és legkisebb kifogható méretek a hatályos halgazdálkodási jogszabályok szerint, melyet az állami horgászjegy is tartalmaz. 

5. A Halgazdálkodó versenyek vagy egyéb rendezvények esetén a tavak, vagy kijelölt partszakaszokon történő horgászatot ideiglenesen letilthatja.

6. Általános horgászati tilalom érvényes pontytelepítéskor a telepítés napján és az azt követő napon. Kivétel, ha a halgazdálkodó másképp rendelkezik.

III. Halfajok, azok fogása:
1. A compó, széles kárász, csuka, süllő és minden sügérféle egész évben fajlagos tilalom alatt áll, megfogása esetén haladéktalanul a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni. 

2. A 4 kilogrammnál nagyobb súlyú megfogott fehérhalat - kifogást követő fotózást kivéve - haladéktalanul kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.  

3. A 4 kilogrammnál nagyobb súlyú megfogott fehérhal, továbbá a 3 kilogrammnál nagyobb csuka és fogassüllő mérlegelésekor a pontymatrac használata kötelező. 

4. Az esetlegesen kifogott, védett illetve fokozottan védett halakat a fogás helyszínén azonnal kíméletesen vissza kell engedni. 

5. Az invazív halfajok, azok visszaszorítása érdekében azok mennyiségi korlátozás nélkül megtarthatóak.

6. A kifogott halat a korábban fogottal kicserélni tilos!

7. A kifogott halat másnak adni, elajándékozni tilos!

8. A horgászhelyét elhagyó horgász köteles horgászkészségeit a vízből kivenni, azok őrzésével más személyt nem bízhat meg. 

9. Engedélyezett az etetőrakéta használata két bevetett horgászkészség mellett is, illetve a második harcsázó készség segédbottal történő behúzása.

10. Bojlis sátor és ernyő használata egész évben megengedett.

11. A halak takarmányozása és szoktató etetése tilos!

12. Élőhallal, halszelettel történő horgászat Tilos!

13. Etetőhajó használata engedélyezett, de szigorúan csak a másik horgász zavarása elkerülésével. 

14. Csónakot használni csak a Kezelő külön engedélyével lehet.

15. Foglalt hely nincs, helyfoglalás érkezési sorrendben. A Halgazdálkodó fenntartja a jogot bizonyos horgászhelyek ideiglenes horgászattól való eltiltására, de ezt táblával jelölni kell.

IV. Horgászjeggyel kapcsolatos szabályok korosztályonként:
1. 18 év feletti horgász legfeljebb kettő darab, egyenként legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget használhat. 

2. Az éves területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta 2 darabot (kivétel: csuka, süllő melyet a fogás után azonnal vissza kell engedni) és összesen 2 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat foghat. Évente legfeljebb 15 darab darabszám-korlátozás alá tartozó halfaj tartható meg, ezt követően új területi jegy vásárlása szükséges a további horgászathoz. 

3. Gyermek horgász (14 év alatt) egy darab horgászkészséggel (egy bot, egy horog), szülői felügyelet mellett horgászhat egyágú horoggal, ez alól kivétel a műcsalik használata.

4. A napi területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta 1 darabot (kivétel: csuka, süllő melyet a fogás után azonnal vissza kell engedni) és összesen 2 kg napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat foghat.

5. A napi területi jeggyel rendelkező 14 év alatti horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajt nem tarthat meg, azt azonnal vissza kell engednie, míg a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta legfeljebb 2 kg-ot foghat.

6. A napi és éves SPORT területi jeggyel rendelkező 14 év feletti horgász legfeljebb kettő darab, egyenként legfeljebb kettő horoggal felszerelt horgászkészséget, a gyermek horgász (14 év alatt) egy darab horgászkészséggel (egy bot, egy horog), szülői felügyelet mellett horgászhat egyágú horoggal, ez alól kivétel a műcsalik használata. A megfogott halat azonnal vissza kell engedni, a kifogott hal megtartása TILOS!

7. Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halat nem tarthat meg.

8. A 10 kg-nál nagyobb ponty, illetve 50 kg-nál nagyobb harcsa kifogása után kérjük, azonnal értesítse a halőrt, és megérkezéséig tartsa életben a halat. A halőr hitelesíti a fogást, majd arról fényképet és jegyzőkönyvet készít. A ponty ezután visszaengedésre kerül a tóba, a harcsa megtartható. 

9. A horgásznak az éves területi jegyén lévő fogási naplóba (csak a darabszám-korlátozással védett), akárcsak az állami jegyen lévő fogási naplóba, a megtartani kívánt halat azonnali hatállyal (a hal vízbe helyezését követően) be kell vezetni, addig a horgászatot nem folytathatja. Online vásárolt területi jegy esetén csak az állami jegyen lévő fogási naplóba.

10. Azon horgász aki az éves kvótát kimerítette, új területi jegyet kell vásárolnia.

11. Az éves területi jegyét a horgásznak legkésőbb az érvényesség lejártát (vagy kvóta megfogását) követően 15 naptári napon belül le kell adnia a víz kezelőjének vagy a területi jegyet árusító bármely bizományosnál. Kivétel az online vásárolt területi jegy.

V. Egyéb halvédelmi intézkedések:
1. A halállomány védelme érdekében merítő-szák és horogszabadító használata kötelező

2. Csalihal fogó háló használata tilos! 

3. Drótszák, szájbilincs és Lip-Grip (halkiemelő fogó) használata tilos!

4. A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá tartozó halat a kifogást követően azonnal, míg a darabszám-korlátozással nem érintett halakat a horgászat befejeztével kell beírni a fogási naplóba. 

5. A megtartani nem kívánt halat a horgász köteles haladéktalanul a vízbe kíméletesen visszaengedni fotózás után.

6. Éjszakai horgászat és korlátozott látási viszonyok esetén a horgászhelyet ki kell világítani. 

VI. Környezetvédelmi és természetvédelmi intézkedések:
1. Minden horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani, és a keletkezett szemetet elszállítani. 

2. A vízparti és vízi növényzet irtása tilos.  

3. A vízparton halat pucolni tilos!

4. A tóban fürödni és kutyát fürdetni tilos!

5. Járművel közlekedni csak a kijelölt úton lehet.

6. Gépjárművet, motort és egyéb motoros járművet a kijelölt parkolóban kell hagyni, a horgászhelyet gyalogosan lehet megközelíteni. Parkolni a parkolást jelző táblák előtt a táblák szélességében lehet. A behajtani tilos táblákkal jelzett útvonalakra csak a halgazdálkodó külön, írásos engedélyével lehet járművel behajtani. 

7. Tüzet rakni TILOS! Kivétel a kiépített tűzrakó hely, a faszenes, vagy gázpalackos grillezés, sütés, főzés!

VII. Halvédelmi területek:
1. Mindkét tó déli részén haloltalmi terület kerül kialakításra. Ezen a szakaszokon horgászni semmilyen módszerrel nem lehet.

2. A keleti (Thor) tó keleti (autópálya felőli) oldalán szintén tilos horgászni. Ez alól kivételt képez a verseny/rendezvény és a halgazdálkodó által kiadott külön engedély ideje alatti horgászati tevékenység.

3. Amennyiben a horgász ívást lát, abban az esetben az adott helyen a horgászatot abba kell hagynia.

VIII. Ellenőrzéssel kapcsolatos kiemelt szabályok:
1. Halőri tevékenységre a vízparton az jogosult, akit a kezelő írásban megbíz, illetve a megbízását a horgásznak felmutatja.

2. A Halőr egyben az ingatlantulajdonos megbízottja, így hatásköre nem csak a horgászokra terjed ki.

3. A halőri intézkedés idejére a horgász területi jegyét és állami jegyét köteles átadni a halőrnek.

4. A horgász köteles az halgazdálkodó által kiállított igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halőrnek, felszólításra zsákmányát, horgászfelszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és ellenőrizhetővé tenni.

5. A horgász a halőr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe a halőr ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is ellenőrizhetővé tenni.

6. Ha a halőr úgy ítéli meg, hogy a horgász nem működik együtt, a területi jegyet és állami jegyet további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja a kezelőnek.

7. A halőr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége, vagy kisebb szabálysértése esetén jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre! A horgász súlyos szabálytalansága, vagy második szabálysértése, vétsége esetén mérlegelés nélkül magánál kell tartania a területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást elindítani a horgásszal szemben!

8. horgaszjegy.hu rendszerén keresztül kiadott jegyeket digitálisan bemutatva is elfogadjuk a vízparton, amennyiben nincs lehetőség ilyen formában a bemutatásra akkor kell kinyomtatni.

Fegyelmi vétségek:
A halőr, a halgazdálkodó által az alábbiakban meghatározott esetekben, a megnevezett időtartamra bevonja területi jegyét a szabálytalankodó, fegyelmi vétséget elkövető, vagy horgászetikát sértő horgászoktól:

Szemetes helyen való horgászat:                 3 hónap
Horgászkészség őrizetlenül hagyása:                 3 hónap
Horgászhely nincs kivilágítva:                 3 hónap
Fogási napló hiányos vezetése:                 3 hónap
Halak szoktató etetése:                 3 hónap
A horgászat időbeli korlátozásának be nem tartása:                 3 hónap
Hangoskodás a vízparton:                 6 hónap
Agresszív viselkedés:                 6 hónap
Hangoskodás a vízparton:                 6 hónap
Halőrök munkájának akadályozása:                 6 hónap
Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással
védett halra megállapított darabszám megfogása utáni horgászat: 6 hónap
Hallal történő nem megfelelő bánásmód         6 hónap
A halak az országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 12 hónap
Megengedettnél több horgászkészség használata:         12 hónap

Hallopás és halkínzás esetén szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott vízterületről!

A fentieken felül elkövetett vétségeknél súlyosabb szabálytalanságok elkövetése esetén, a halászati őr az országos horgászrend szerint jár el.

Felelősségi szabályok:
A területen engedéllyel horgászó és annak vendégei is kizárólag saját felelősségre folytathatják a horgászati tevékenységet. A horgász - figyelemmel a vízpart veszélyeire - kifejezetten a baleset megelőzése és a halálesetek elkerülése végett a legszélesebb körű körültekintéssel köteles a tevékenységét a vízparton és esetlegesen a vízen folytatni. Az ittasság vagy egyéb kábító hatású készítmény fogyasztása a parton kifejezetten veszélyes az ebből fakadó károk és káresemények, balesetek a fogyasztó felelősségi körébe tartoznak, ebből fakadóan még vele szemben külön kártérítési igény is keletkezhet.
A vízen történő horgászat esetén a horgász köteles betartani a vízi közlekedés, a vízen tartózkodás (pl.: mellény viselet) szabályait és egyéb jogszabályi, hatósági előírásokat.
A horgászhelyek csak gyalogosan közelíthetők meg, a személygépkocsik, motorkerékpárok csak a kijelölt parkolóban tárolhatók. A horgászhelyek még kipakolás idejére sem közelíthetőek meg gépjárművel. A gépjárművek nem a kijelölt helyen történő parkolása fegyelmi vétség. A gépjárművekben, gépjárműveken hagyott értékekért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Az üzemeltető a teljes horgászterületen anyagi felelősséget nem vállal, míg a horgászati tevékenységet mindenki saját felelősségére végzi. 
Amennyiben a horgász a tó területén tartózkodása során magatartásával, mulasztásával az üzemeltetőnek kárt, bírságot, joghátrányt okoz, akkor az üzemeltető a személlyel szemben kártérítést, eljárást kezdeményez. A területen tartózkodó személyek a területre lépéssel elfogadják, hogy képi és hangfelvétel készülhet róluk. 

Horgászetika:
Horgászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a horgászhelyre előbb érkezett horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása, az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való horgászat, és a hangoskodás a vízparton!

A horgász óvja és védi a vízparti környezetet, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan nem akadályozza, vagy zavarja horgásztársait.

Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a halőrt, aki lehetősége szerint gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitelesíti a fogást.

Becsehely, 2023. 01. 01. 


Alsószemenyei Öreg-tó

A kavicsbánya-tó a helyi mezőgazdasági termelőszövetkezet ásványi anyag bányászata során jött létre az 1970-es és 1980-as években. A bányaművelés során a magas talajvíz feltöltötte a területet, melynek vízszintjét mindenkor a Mura-folyó vízállása határozza meg, az a kavicságyon keresztül emeli vagy csökkenti a tó vízszintjét. Az alkalmazott technológia miatt a partmenti területeken sekély, kifutó vízterek éppúgy megtalálhatóak, mint a meredeken letört partok. A meder egyenetlen, az átlagos vízmélység 1 és 4 méter között változik.  A kavicsbánya-tó halállománya már a bányaművelés alatt kezdett kialakulni a vízimadaraknak és a Mura-folyó áradásainak köszönhetően. 

Koordináták: 46°28'00.4"N 16°38'28.3"E (46.466780, 16.641192)

Közösség

 
 
 

PartnereinkTackle Bait

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.